Inspraak bij commissie I en R 16-10-'18

16 oktober 2018

 

Inspraak van Stichting DOEH bij commissievergadering Infrastructuur en Ruimte van de Gemeente Ermelo:

 

Bekijk eerst de filmpjes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor de inspraakmogelijkheid!

 

Stichting DOEH (Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk) is ontstaan op grond van adviezen van gemeenteambtenaren, raadsleden en collegeleden, die allemaal zeiden dat we ons moesten organiseren omdat naar een enkele burger niet geluisterd wordt.

Dit laatste bleek ook op 3 okt bij de Finale bijeenkomst Maatschappelijk Raadsprogramma. Onze burgervader sprak daar de quote uit dat er niet naar iedere afzonderlijke burger geluisterd kan worden zoals je vroeger luisterde naar je vader en je moeder dus gehoorzamen. Wij denken overigens dat geen enkele burger dit ooit bedoelt. Maar goed… 

WIJ hebben geluisterd zoals we vroeger naar onze vaders en moeders luisterden en hebben gehoorzaamd!

En dus hebben we de stichting DOEH opgericht.

In de week waarin dat gebeurde, vond een fabelachtige coïncidentie plaats. Dat gebeurt wel vaker bij deze gemeente. Er verscheen een filmpje met de burgemeester over mooier, groener en natuurlijk ook veiliger Ermelo en of we mee wilden denken en praten.

WIJ hebben geluisterd zoals we vroeger naar onze vaders en moeders luisterden en hebben gehoorzaamd!

U kunt dit lezen in onze folder. Die kunt u straks meenemen.

Er vond nog een fantastische coïncidentie plaats. Nog een filmpje!! Ermelo doet mee aan een wedstrijd in Gelderland (over ruimtelijke kwaliteit 2018). Graaf Reinoud 1 de Strijdbare rijdt in 1318 op 28 september rond in het mooie gebied de Horsten en omgeving. Hij wordt moe en rust met zijn paard uit bij een hoeve in het Horlose. Een prachtig begin van een mooie samenwerking tussen Stichting DOEH en de gemeente, want de hoeve is namelijk van de voorzitter van de Stichting en het paard ook. Allemaal kosteloos ter beschikking gesteld. Participatiemaatschappij toen en nu.

Graaf Reinoud valt in een lange slaap en wordt op 28 september 2018 pas weer wakker en wat valt ons op: Graaf Reinoud zit niet OP zijn paard maar loopt ernaast! Als hij alles aanschouwd heeft, loopt hij weg: naast zijn paard. Het is een wat sloffende loop, niet fris, niet fruitig. Wat u niet weet is, dat wij hem aan de andere kant stonden op te wachten en dat de tranen over zijn wangen stroomden. We hebben hem meegenomen naar de hoeve van de voorzitter en het paard weer in zijn eigen stal gezet en samen een kroes bier

gedronken. En de Graaf heeft verteld dat hij niet meer op zijn paard durfde te zitten, omdat er grote grommende ijzeren monsters over de landweggetjes raceten, die vaak nog kwetterden en snaterden ook. Dat hij bang werd en van de weg werd afgeduwd. Dat zijn paard op hol dreigde te slaan. Dat hij bange mensen en kinderen aan de kant van de weg zag staan met soms een hond aan de lijn, dat hij een dode kat op de weg zag liggen. En dat er heel veel stukjes uit de film waren geknipt, omdat die te erg waren.

Dat het er verschrikkelijk stonk, dat hij zo moest hoesten en dat hij er niet meer van kon slapen, want hier komen echt ongelukken van. Dat we het tegen de koning moesten vertellen en dat er absoluut een andere uitweg moest komen.

WIJ hebben geluisterd zoals we vroeger naar onze vaders en moeders luisterden en hebben gehoorzaamd! Opdat onze vaders en moeders trots op ons zouden zijn!!

We hebben gezegd: ”Graaf Reinoud ga maar rustig slapen, geen 500 jaar, want in het voorjaar van 2019 maken we je wakker en kun jij weer OP je paard door dit fantastische buitengebied rijden en zie je wandelaars, bewoners, recreanten, kinderen op pony’s, op paarden en op ijzeren rossen naar het prachtige Horster strand lopen of rijden en op dezelfde manier naar het even prachtige dorp gaan om boodschappen te doen en om te spelen bij de fonteinen op het marktplein en om op de terugweg op het heerlijk rustig gelegen terras van Het Zomernest een patatje te eten. WIJ gaan het vragen aan de Raad en het College en ZIJ zullen zeker zorgen dat die grote grommende monsters, al kwetterend en snaterend, zo snel mogelijk uit dit prachtige gebied naar een brede grote weg worden geleid!”

Graaf Reinoud is in onze armen rustig in slaap gevallen.

Om deze belofte waar te maken is de eerste actie van Stichting DOEH om de Raad en het College te vragen de Fokko Kortlanglaan weer open te stellen bij de Kolbaanweg, gewoon provisorisch, schrikhekken weg en de straat op orde brengen, het hoeft allemaal niet zo mooi. De grote grommende monsters rijden nu ook over de meest smalle weggetjes met hobbels, drempels, kuilen en door bermen. Dus daar zijn ze aan gewend. Stel deze weg open voor zolang het nodig is. Tenslotte weet je nooit welke veranderingen er in dit prachtige gebied nog zullen plaatsvinden. Om sluiperkeer tegen te gaan kunt u er een op afstand bedienbaar paaltje laten plaatsen. Harderwijk zal u helpen met deze tijdelijke oplossing. De Stichting DOEH vraagt het u voor Graaf Reinoud en voor alle mensen en dieren in dit prachtige buitengebied.

Kom gemeenteraad en college: DOEH het!

 

Drie hoeraatjes voor een mooier, groener en vooral veiliger buitengebied!!!

 

Heidi Daenen(voorzitter)

Cora van Eijsden (secretaris)

Willemijn van der Boon (penningmeester)