Informatieavond over rotonde Horst Noord 24 sept 2020

Informatieavond over rotonde Horst Noord

Afgelopen periode zijn er in de media verschillende berichten geweest over het wel of niet ontsluiten van de rotonde aan de Groene Zoomweg/ Spiekweg ter hoogte van het kasteel Groot Horloo in  het gebied Horst Noord.
Ook vanuit de twee gemeentes, Harderwijk en Ermelo, wordt er verschillend naar de rotonde gekeken. Al verschillen de meningen binnen de politieke partijen en is het afhankelijk van wie je spreekt binnen de raad; 'voor', 'tegen' of 'ik heb geen mening'.

Waarom dit onderwerp ineens in de belangstelling staat zal diverse oorzaken hebben, het houdt de buurt bezig. Buurtbewoners in het gebied kijken om hun eigen redenen verschillend tegen het ontsluiten van de buurt op de Groene Zoomweg aan.

Er is recent een enquete gehouden in het kasteel, en in het verleden is er in de wijk al een keer een handtekeningenactie geweest over dit onderwerp.

Ook al is het waarschijnlijk onmogelijk om unaniem tot een mening te komen, willen wij graag een voorstel doen om een informatie avond te houden in onze buurt, met als doel naar elkaar te luisteren en elkaar te informeren en onze verschillende meningen te delen.
Maar vooral willen we vooruitlopen op een eventuele beslissing, die één van de betrokken gemeenten zou kunnen nemen, door van te voren al mogelijke oplossingen of noodzakelijke maatregelen met elkaar te bespreken.

We willen de avond voor een zo breed mogelijk publiek inzetten. Maar gezien de maatregelen rondom Corona zijn er beperkingen in onze mogelijkheden. De VVE van Groot Horloo is bereid om ruimte beschikbaar te stellen, en op basis van de belangstelling zullen wij creatief kijken naar oplossingen. Daarom organiseren we de avond in eerste instantie voor de buurtbewoners van Horst Noord, inclusief de bewoners van het kasteel Groot Horloo. Maar buurtbewoners die zich op één of andere manier ook betrokken voelen, zijn uiteraard van harte welkom.

Vanwege te nemen Covid-19 maatregelen is het noodzakelijk dat u zich per email opgeeft zodat we veilig deze avond kunnen organiseren.

Datum: donderdag 24 september 2020, om 19:00 uur
Locatie: kasteel Groot Horloo in de Ridderzaal

Belangrijk: wilt u uw deelname (met aantal personen) van te voren kenbaar maken door een mail te sturen aan buurtvereniging@horstentelgt.nl.

Ons doel is een open discussie tot stand te brengen die recht doet aan de meningen van alle bewoners. Wij zien uit naar uw bijdrage.

Namens,
Buurtvereniging Horst en Telgt
Stichting DOEH
VVE Groot Horloo


PS. We houden ons in alle opzichten aan de coronamaatregelen, maar vragen u toch om onze site, facebook en twitter goed in de gaten ivm mededelingen over eventuele verscherping van de coronamaatregelen.