Inspraak bij commissie Ruimte Harderwijk 15-11-18

Inspraak van Stichting DOEH bij commissievergadering Ruimte van de Gemeente Harderwijk  15 november 2018

 

Hartelijk dank voor de inspraakmogelijkheid!

 

Stichting DOEH (Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk) is ontstaan op grond van adviezen van gemeenteambtenaren, raadsleden en collegeleden van Ermelo, die allemaal zeiden dat we ons moesten organiseren omdat naar een enkele burger niet geluisterd wordt. Hetgeen natuurlijk best wel jammer is.

Vele individuele burgers hadden vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en klachten ingediend over het gebied van De Driehoek en omgeving, een gebied dat hoort tot de gemeente Ermelo maar ook tot de gemeente Harderwijk.

De vragen en klachten gaan in grote lijnen over verkeersoverlast van vrachtwagens, rijgedrag, ontbreken van veilige oversteekplaatsen en fietspaden en daarnaast nog stankoverlast van de eendenslachterij en vermoeden van fijnstofoverlast.

Nav dit alles hebben we een visiedocument gemaakt en doelen gesteld en dat kunt u allemaal lezen in onze folder.

Wij bedanken met name wethouder De Jong voor de gesprekken die wij met hem hebben gehad en voor zijn meedenken bij deze problematiek.

De overlast van het vrachtverkeer zou voor een groot gedeelte opgelost kunnen door de openstelling van de Fokko Kortlanglaan op de Kolbaanweg. Om sluipverkeer te voorkomen zou en een bedienbaar paaltje kunnen komen voor het bedrijf dat het meest hiervan gebruik zou moeten maken of door het plaatsen van schrikhekken aan de kant van de Julianalaan.

Wij begrepen van wethouder De Jong dat er ook een afspraak ligt tussen Ermelo en Harderwijk dat het vrachtverkeer ter ontlasting van het buitengebied over de Groene Zoom en de Kolbaanweg afgewikkeld zou worden. Verder zou de openstelling van de rotonde bij kasteel Groot Horloo ook spreiding van verkeer tot gevolg hebben, waarbij  wel weer aan het tegengaan van sluipverkeer gedacht moet worden.

We zijn blij dat Harderwijk hierover gesprekken voert met Ermelo.

Wij begrepen van de gemeente Barneveld dat zulke dringende zaken snel kunnen worden opgepakt als het eerst als proef wordt gedaan, een zgn pilot en dat er dan ook nog de mogelijkheid is voor een pre-pilot en een after-pilot. :))

Harderwijk is voornemens om Drielanden uit te breiden richting Ermelo, dus richting Fokko Kortlanglaan en zal dan ook stuiten op de overlast die wij nu al ervaren.

In het onderzoek van Witteveen/Bos (te lezen op www.ermelo.nl/TLO) zien we nu reeds klachten verschijnen aan de buitenrand van Drielanden over stankoverlast. De geur is u vast wel bekend van het voormalige VSE. Wij denken dat Harderwijk haar burgers dat niet weer aan wil doen. Zeker niet nu dit bedrijf langer wil gaan werken en ook nog op zaterdag!

Wethouder De Jong heeft ons aangegeven dat Harderwijk ook hierbij zou willen helpen en een gunstige oplossing op Lorenz 3 heeft voorgesteld aan het college van Ermelo.

Verder zijn we de gemeente Harderwijk dankbaar voor de voortvarende aanpak van de plateaus op de Horloseweg.

Reeds in december van dit jaar vindt de plaatsing op locatie 4 plaats.

Jammer dat Ermelo de bestrating van de Fokko Kortlanglaan pas in 2021 aanpakt.

 

We willen u ook nog wat vragen:

kunt u ervoor zorgen dat er een fijnstofonderzoek gedaan wordt, als dat nog niet gedaan is, in het gebied rond de Horloseweg en de Fokko Kortlanglaan, dit eventueel in samenwerking met de gemeente Ermelo.

De eendenvrachtwagens stoten enorm veel fijnstof uit (ga er maar eens achter rijden!) en ook het dagelijks in een overmacht aan vrachtwagens moeten leven heeft zijn fijnstofconsequenties. Een paar weken geleden had het programma Radar hier een item over en het bleek uit onderzoek dat dit gelijk staat met 7 tot 10 sigaretten roken per dag.

 

En we hebben een tweede verzoek aan u:

Veel jongens en meiden uit Drielanden/Harderwijk voetballen mee bij de voetbalvereniging FC Horst op de Buitenbrinkweg in Ermelo. Er komen ongeveer 400 van de 800 leden uit Harderwijk. Bij FC Horst is een uiterst gevaarlijke situatie bij het oversteken vanaf het parkeerterrein naar de voetbalvelden. Er is een plan voor een koetunneltje onder de weg door maar dat gaat de vereniging en de gemeente Ermelo te veel geld kosten. Pakweg 3 ton voor tunneltje en de plaatsing ervan en eenzelfde bedrag of hoger voor omleggen van alle infrastructuur. Zou u als gemeente Harderwijk hieraan financieel bij willen dragen om zo een veilige sportomgeving te creƫren voor onze jongens en meiden van Ermelo en Harderwijk?

 

Alstublieft: DOEH het!!

 

Verder willen we graag pro-actief in gesprek blijven met Ermelo en Harderwijk. Wilt u ons helpen en met ons meedenken?

 

Bestuur Stichting DOEH,

Heidi Daenen (voorzitter)

Cora van Eijsden (secretaris)

Willemijn van den Boon (penningmeester)