Inspraakverbod commissievergadering Infra en Ruimte 21-05-2019

Commissievergadering van Infra en Ruimte op 21 mei 2019


Dinsdagavond zou tijdens de commissievergadering van Infra en Ruimte de Verklaring Van Geen Bedenking (VVGB) voor Tomassen Duck-to behandeld worden. Er zou een ontwerp VVGB worden besproken en de mandatering aan de ambtenaren voor het ontwerp revisievergunning. Dit zou dan allemaal in de Raadsvergadering van 13 juni zijn beslag krijgen en dan zou de revisievergunning ter inzage worden gelegd. Wij kregen als belanghebbende een uitnodiging voor deze vergadering en expliciet de uitnodiging om in te spreken. Halverwege de dag van de vergadering bleek ineens dat mensen, die in wilden spreken niet mochten inspreken!

Toen wij belden, rond het middaguur, om onze inspraak te melden kregen wij hetzelfde te horen. De reden: "omdat er bepaalde zaken onder bezwaar en beroep lagen".En als doekje voor het bloeden werd er bij gezegd dat Tomassen Duck-to ook niet in mocht spreken!! We doen hier als bijlage bij het artikel uit de Organisatieverordening dat wordt aangehaald door de griffie, de uitnodigingsmail van de griffie, foto van de toevoegingen van de schriftelijke inspraken, onze eigen voorbereide inspraak, link naar geluidsopname van de commissievergadering (het gaat om punt 5) en de brief van onze advocaat hierover.


Stichting DOEH mocht dus op het laatste moment niet inspreken tijdens de commissievergadering Infra en Ruimte vanwege art 18 lid 2 van de Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo:


http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/CVDR364388/CVDR364388_2.html


In de eerste plaats: 

De VVGB ligt niet onder de rechter!

In de tweede plaats: 

We zijn expliciet in een mail door de griffie uitgenodigd voor inspraak! Tot op heden hebben we nog geen excuusbrief over deze gang van zaken ontvangen. Iedere inspreker heeft zich grondig voorbereid en daar zit behoorlijk veel tijd in.

In de derde plaats: 

Alle inspraken, die schriftelijk zijn ingediend, omdat de indieners niet aanwezig konden zijn bij de vergadering, zijn gehonoreerd en bij de stukken van agenda punt 5 VVGB Tomassen Duck-to gevoegd! Zie bijgevoegde foto! Zijn er 2 soorten burgers: zij die wel in mogen spreken en zij die niet in mogen spreken?

In de vierde plaats:

Er gebeurde tijdens de vergadering iets heel raars: de burgemeester kreeg het woord nadat de partijen hadden gezegd de zaak helemaal te willen uitstellen en een extern deskundige te willen aantrekken. Het is al bevragendswaardig waarom de burgemeester portefeuillehouder is van dit dossier, terwijl De Driehoek bij wethouder Klappe in de portefeuille zit, maar toen de burgemeester ging spreken leek het alsof de firma Tomassen Duck-to insprak! Daarnaast werd er gedreigd met de zaken die onder de rechter liggen, terwijl artikel 18 lid 2 het nou juist daarover heeft dat die beïnvloeding niet mag!! Dan doelen we op de opmerking die ongeveer dit inhield: Als u dit uitstelt zorgt u er voor dat het bedrijf dwangsommen moeten gaan betalen! Dit heeft niets met het onderwerp te maken en mag er ook niets mee te maken hebben! Moest deze VVGB er nu doorgedrukt worden om de uitslag van de processen anders te doen worden? Dit is beïnvloeding van de rechtsgang, partijdigheid en een burgemeester, die onpartijdig moet zijn, onwaardig!


Een Verklaring Van Geen Bedenking afgeven betekent dat je als Raad moet weten dat er geen bezwaren zijn. Of dat op het gebied van ruimtelijke ordening is of vanwege rechtvaardig proces.

Door een artikel (Organisatieverordening Gemeenteraad Ermelo art 18 lid 2) in een eigen richtlijn niet alle kanten kunnen zien en dus niet alles afwegen, dat maakt een zorgvuldige besluitvorming onmogelijk en de burgemeester geloven op zijn volledig gekleurde inbreng en beïnvloeding van de rechtsgang is de doodssteek voor de plaatselijke democratie.

Fijn dat de Commissie Infra en Ruimte unaniem een duidelijk goed onderbouwde voorzet heeft gegeven voor een duidelijk en helder besluit in de Raadsvergadering van 13 juni aanstaande en er hoop is voor de plaatselijke democratie en de Grondwet, die stelt dat de overheid, ook de plaatselijke, de burgers moet beschermen en niet de bedrijven ten nadele van de burgers. Daar zijn we dankbaar voor!!

Onze reactie nav de toespraak van de burgemeester:


De portefeuillehouder burgermeester Baars hield een toespraak, die geschreven kon zijn door de jurist Rob Scholten van Tomassen Duck-to, die in de zaal zat en het met de burgervader eens was gezien zijn knikjes. Hoe partijdig kun je zijn als burgemeester.

Ik haal er 3 zaken uit om daarmee het hele verhaal te ontkrachten:

-huidige vergunning vergunt al het aantal te slachten eenden die nu geslacht worden, daar hoeft geen nieuwe vergunning voor te komen.

-te grote gebouwen waren nodig door de overname van VSE

-milieu wordt belast vanwege afbreken illegale te grote gebouwen


1 Vergunning:

-werktijden van 7 uur tot 16.00 uur. Werktijden en géén slachttijden. In die uren moet alles gedaan worden: broeikassen op temperatuur brengen, NVWA moet voorcontrole doen, alle eenden moeten gecontroleerd worden op gebroken poten ed en alles moet klaar gemaakt worden voor de slacht!!

-aan te voeren eenden: 2 eendenvrachtwagens vóór 7 uur zodat ze meteen geslacht kunnen worden als de voorbereidingen klaar zijn en 2 eendenvrachtwagens na 7 uur. Dat zijn 20.000 eenden.

-er mogen maximaal 3500 eenden per uur geslacht worden. Dan heb je voor 20.000 eenden bijna 6 uur nodig

En dus houd je maar 3 uur over om die voorbereidende werkzaamheden te doen en achteraf de zaak grondig te reinigen.

In de nu vigerende vergunning is dus aanvoer en slachtcapaciteit goed op elkaar afgestemd.


Je komt dan op maximaal 5,2 miljoen eenden per jaar en dat was ook zo gezien de jaarverslagen van Bangkok Ranch Group (2015 4,8 miljoen eenden). En het is dus gewoon een onwaarheid die portefeuillehouder de heer Baars vertelt. 


2 Te grote gebouwen:

Deze gebouwen waren er allang voordat VSE was/werd overgenomen. Heeft er niets mee te maken. En die pijp kan wel weg, want die verkleint de stankoverlast niet!


3. Milieu wordt belast vanwege afbreken van te grote gebouwen:

Waarom wordt dat bij andere burgers niet gezegd als ze illegaal gebouwd hebben? Zegt de gemeente dan ook: Het was illegaal, maar afbreken is zo milieubelastend dus laat maar staan. We legaliseren het wel!


Ach de rest weten onze trouwe lezers wel. Er klopt niets van het verhaal en men laat zich aardig in de kaart kijken door ook nog de rechtszaken naar voren te halen, waar nou juist dat artikel 18 punt 2 over gaat. En dan ook nog zeggen dat de commissieleden door dit vooruitschuiven van de VVGB voor de uitvoering van de verschillende dwangsommen gaan zorgen. Ja dat is een zware verantwoordelijkheid! :)) Het is niet de schuld van het bedrijf, die illegale dingen doet, maar de schuld van de gemeenteraad dat er straks dwangsommen moeten worden betaald!!

Onze hartelijk dank gaat uit naar alle commissieleden, die unaniem een duidelijk signaal hebben afgegeven!


Vriendelijke groet,

Cora van Eijsden (secretaris)

0642739998


Inspraak was niet mogelijk op de commissievergadering bij punt 5 VVGB Tomassen Duck-to, maar hieronder, op schrift, de inspraak van burgemeester Baars ten behoeve van Tomassen Duck-to: