Nogmaals parkeerverbodsborden FKlaan 18-12-2018

Op 5 december hebben we een goed gesprek gehad met wethouder Laurens Klappe en Henk de Vos van Verkeer. Zie hier voor http://stichtingdoeh.nl/actueel-2/parkeerverbodsborden-fokko-kortlanglaan-weggehaald-05-12-2019.html 

 

Op 12 december kregen we keurig het verslag van deze bijeenkomst, waarin ook ons compliment was vermeld over het weghalen van de parkeerverbodsborden. Onze bedoeling was toch dat er geen onderscheid tussen burgers gemaakt wordt als het gaat om vergunningen en verkeersbesluiten.

 

In de begeleidende mail stond iets opvallends:

 

"Als aanvulling op de onderwerp verkeersborden nog het volgende.

tijdens het gesprek gingen wij er vanuit dat wij (= lees gemeente) deze had weggehaald in verband met het WOB verzoek. Bij navraag is gebleken dat de borden niet door de gemeente zijn weggehaald. Deze worden ivm de demonstratie van 18 december 2018 teruggeplaatst in het kader van de openbare orde. Van de verdwijning hebben wij als gemeente aangifte gedaan.

Procedureel is het verkeersbesluit wel opgepakt.

U had aangegeven eventueel een zienswijze hierop te willen indienen. Wellicht kunt u nu aangeven welke idee├źn u heeft, zodat deze vooraf meegenomen kunnen worden."

 

Wij hebben hier het volgende op geantwoord:

 

"Hartelijk dank voor het verslag.Ik heb nog geen opmerkingen binnen dus als die er zijn stuur ik ze je na. We wilden toch alvast reageren op de mail.

Jammer dat het geen actie van de gemeente was om de parkeerverbodsborden weg te halen. Het deed onze contribuanten goed en ze hebben ook het gele busje van de buitendienst zien rijden ten tijde van het weghalen. Dus de conclusie was gauw en niet onlogisch getrokken.

We weten dat de borden, met name door de illegale gang van zaken, ergernis veroorzaakten in de buurt. Je kent de uitdrukking inmiddels :

"Tomassen knipt met zijn vingers en de gemeente buigt!"

Je zegt nu dat ze ivm de demonstratie van 18 december 2018 teruggeplaatst worden in het kader van de openbare orde. Ons voorstel is om er dan een bordje onder te hangen "Alleen tijdens demonstraties" of nog makkelijker van die losstaande (op standaard) borden neer te zetten tijdens de demonstraties. Dan is het voor iedereen duidelijk dat het niet gaat om een weer illegaal verkregen gunst van Tomassen.

De vraag naar de eventuele zienswijze:

De zienswijze die bij het ordentelijke verkeersbesluit zal worden ingediend, indien het parkeerverbod alleen zal gaan gelden voor de uitrit van Tomassen, is dat de contribuanten graag zien dat langs de hele FKlaan aan de kant van De Hanenburg een parkeerverbod komt."

 

Hierop hebben we helaas geen schriftelijke reactie gekregen maar wel eentje in de praktijk:

Er wordt weer met twee maten gemeten!!!

Gewoon borden neer gezet en geen bordje er onder "Alleen tijdens demonstraties" of losstaande borden. Ongelijkheid in de burgerlijke gemeente Ermelo!!