Schriftelijke inspraak voor de vergadering van 01-09-2021

Het Rapport langlopende dossiers is klaar en 1 september vindt de eerste bespreking plaats in een beeldvormende vergadering.


Wij hebben er voor gekozen om een schriftelijke inspraak in te dienen en niet naar de vergadering te gaan.

Dat heeft verschillende redenen:


-De dossierhouders voelen zich niet serieus genomen.

-Het onderzoeksbureau heeft niet voldaan aan de opdracht.

-In het Rapport zit grenzeloos veel licht tussen het verhaal van de Gemeente en dat van de dossierhouders. Daarbij valt op dat het onderzoeksbureau de zaken vanuit de Gemeente als feiten neerzet en de zaken aangedragen door de dossierhouders als gevoel, indruk enz.

-De dossierhouders worden van te voren gemuilkorfd waar ze over mogen praten in de vergadering. We mogen alleen over de conclusies  praten en niet over de inhoud en verder werd ons gezegd dat de burgemeester in de gaten houdt waar over gesproken wordt.

-De tijd die we krijgen is veel te kort om daadwerkelijk serieus gehoord te worden.

-Er wordt in het Rapport met geen letter gesproken over de oplossing voor deze drie dossiers.

-De hoofdrolspeler de heer Baars is niet gehoord en het beeld is dus niet compleet.

-Alleen een RaadsenquĂȘte kan eventueel nog naar de oplossing leiden.


Hieronder vindt u onze schriftelijke inspraak, het stuk dat we ingeleverd hebben bij het onderzoeksbureau Necker van Naem (zonder de bijlagen, die zijn bij ons op te vragen) en de vragen die we na het verschijnen van het Rapport aan het bureau hebben gesteld. De laatste kregen we terug omdat ze die niet meer mochten beantwoorden en wij deze vragen aan de Gemeente moesten stellen. Daarnaast doen we de schriftelijke inspraak van Stichting WRBT erbij waarnaar wij in onze inspraak verwijzen.

Tenslotte voegen we volledigheidshalve ook het Rapport zelf toe.