Vragen en antwoorden over drempels Horloseweg en Fokko Kortlanglaan

Ermelo, 31 mei 2019

Vragen en antwoorden over de drempels bij Horloseweg em Fokko Kortlanglaan


Wij horen dat er veel vragen zijn over de snelheidsremmende drempels in de Fokko Kortlanglaan en de Horloseweg. Met name de drempel bij Het kruispunt Horsterweg/Horloseweg doet veel stof opwaaien. Het besluit tot deze drempels is al heel oud, van ver vóór de oprichting van Stichting DOEH!! Dit plan stamt ongeveer uit 2013 (of misschien nog wel eerder zo rond 2009) toen er overleg was tussen Ermelo en Harderwijk over de nieuw te bouwen woningen aan de Harderwijkse kant van de Horloseweg. Daar is een overeenkomst uitgekomen tussen Ermelo en Harderwijk. Harderwijk zou uitvoeren en betalen, omdat het om hun inwoners ging en samen met Ermelo hebben ze het plan gemaakt en houden ze toezicht op de uitvoering!

 

Om alle vragen goed te beantwoorden zetten we alle stukken ook even op deze site.

En ja het is waar elke verandering kan best vervelend zijn. Zie ook bijv. de halfronde drempel bij de Prins Hendriklaan/Julianalaan of de halfronde drempel bij de Buitenbrinkweg/Horsterweg, maar na verloop van tijd is iedereen er aan gewend. Blijkbaar is dit toch de oplossing, die verkeersplanologen, hebben voorgesteld als de beste. Maar als het onoverkomelijke problemen zou opleveren kun je altijd naar het vrije spreekuur van de wethouders zowel in Ermelo als Harderwijk.