WOB-verzoek parkeerverbod Fokko Kortlanglaan 29-10-2018 / 14-11-2018

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo

Postbus 500

3850 AM Ermelo

 

Ermelo, 29-10-2018

 

Onderwerp: WOB- verzoek

 

Geacht college,

 

In het kader van vragen van een aantal van onze contribuanten over het parkeerverbod aan de linkerkant van de Fokko Kortlanglaan

(gedeelte tussen Julianalaan en Kolbaanweg) gezien vanaf de Julianalaan verzoeken wij u de volgende informatie/documenten te verstrekken:

 

-Alle documenten en informatie die geleid hebben tot dit parkeerverbod

-Alle documenten waaruit blijkt of dit een tijdelijke of permanente maatregel is

-Alle documenten en informatie die inzicht geven in de bekendmaking aan de omwonenden van het voorgenomen besluit tot dit parkeerverbod

-Alle documenten en informatie die inzicht geven wanneer er zienswijzen ingeleverd hadden kunnen worden in het kader van het besluit dat geleid heeft tot dit parkeerverbod

-Alle documenten die inzicht geven in de ingediende zienswijzen

 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB verzoeken wij u ons de gevraagde informatie vóór 26 november 2018 toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. kunt u die op ons verhalen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Bestuur van Stichting Doeh,

 

Cora van Eijsden (secretaris)

Julianalaan 126

3853KL Ermelo

064273998

 

 

 

 

 

Foto genomen vanaf de Kolbaanweg

De achterliggende argumenten achter dit

WOB-verzoek zijn:

 

-dat er niet zomaar parkeerverbodsborden neergezet mogen worden.

Dit moet gebeuren met een officiëel Verkeersbesluit door

Ben W in overleg met de Korpschef genomen en een kennisgeving, mogelijkheid tot inzage en zienswijzentermijn

van 6 weken in het plaatselijke huis-aan-aan-blad.

Een goed voorbeeld hiervan zien we in de Ermelose Krant

van 31-10-2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dat het niet gaat omdat de bewoners dit niet zouden willen

maar wel om de vraag hoe dit gebeurd is, waarom wel daar

en niet hier bij mij voor de deur, waar eindigen de parkeerverboden en wat is de procedure geweest

en hadden wij mee kunnen doen in die procedure.

 

 

 

 

Foto genomen vanaf de Julianalaan

De verkeersregels over het plaatsen van verkeersborden zijn op deze site te lezen:

 

https://www.wegenwiki.nl/Verkeersbesluit

 

Het volgende staat er in over het plaatsen van parkeerverbodsborden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitzonderingen die genoemd worden zijn de blauwe rechthoekige borden met een witte P!

Inmiddels, 14 november 2018, is bekend dat er geen enkel

document te vinden is dat de parkeerverbodsborden op de Fokko Kortlanglaan rechtvaardigt!!!

 

Slechts dit kaartje is aanwezig: